Anunt concurs infirmiera si ingrijitoare

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ABRUD

SPITALUL ORASENESC ABRUD

Str. Republicii , nr. 13 , jud. Alba COD 515100 ; Cod fiscal 4562940

Telefon/fax : 0258-780439 , telefon  780614 , 780615;

e-mail : spitalabrud@clicknet.ro

ANUNT

Nr. 1592/12.05.2015

Spitalul Orasenesc Abrud anunta :

Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de infirmiera si ingrijitoare , pe perioada nedeterminata in data de 27-28.05.2015 , conform Legii 284/2010 , respectiv HG 497/2010 , privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante , precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

Dosarul de inscriere se depune la serviciul personal al unitatii pana la data de 22.05.2015 ora 14.

Concursul va avea loc in data de 27-28.05.2015 , ora 10 la sediul Spitalului Orasenesc Abrud.

Conditii de inscriere , metodologia privind desfasurarea concursului , tematica si bibliografia se pot obtine de la sediul unitatii , e-mail – spital_abrud@clicknet.ro sau de pe site-ul spitalului www.spitalulabrud.ro. Informatii suplimentare la telefon 0258/780614 int. 34.

Continutul integral al anuntului poate fi consultat mai jos

CONCURS INGRIJITOARE DE CURATENIE SI INFIRMIERE