Concurs/Examen pentru ocuparea a patru posturi vacante de medici specialisti

Spitalul Orasenesc Abrud anunta:

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr 13, jud. Alba, organizeaza in data de 23 mai 2016 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea a patru posturi vacante in statutul de functii, de medici specialisti cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

  • 1 post medic in specialitatea pediatrie
  • 1 post medic in specialitatea chirurgie generala
  • 1 post medic in specialitatea ATI
  • 1 post medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala

Fiecare candidat va prezenta la inscriere atestatul de studii complementare

Nu se pot ingradi participarea la concurs a candidatilor in functie de domiciliu, varsta, sex, religie sau locul de munca.

Spitalul Orasenesc Abrud asigura tuturor candidatilor admisi la concurs pentru posturile respective, apratura medicala necesara pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic

Dosarul de inscriere a fiecarui candidat se va depune la secretariatul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in ziarul Viata Medicala, pe pagina de internet a institutiei – www.spitalabrud.ro si prin afisarea la sediul acesteia, respectiv pana la data de 09.05.2016 ora 15:0. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile . Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:

a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze

b) copia de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs

d)dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art 447 alin(1) lit. e) sau f), la rt. 531 alin. (1)lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

Continutul complet al  anuntului de angajare precum si Metodologia de aplicare pot fi consultate in fisierul atasat .

 

[pdf]https://spitalabrud.ro/wp-content/uploads/2016/05/doctorimai2016.pdf[/pdf]