CONCURS/EXAMEN PENTRU ANGAJARE ASISTENT MEDICAL , INFIRMIER MEDICAL SI REFERENT

Spitalul Orăşenesc Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 20 mai 2016 ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a trei posturi vacante în statul de funcții, de asistent medical generalist debutant la compartimentul de chirurgie generală, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant în statul de funcții, de asistent medical generalist debutant la camera de gardă, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, a trei posturi vacante în statul de funcții de infirmieră debutantă la compartimentul pediatrie, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant în statul de funcții de infirmieră debutantă la compartimentul ATI, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant în statul de funcții de referent II, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și a unui post vacant în statul de funcții din structura de management al calităţii serviciilor medicale, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu HG nr. 497/2010 și Ordinul MS nr. 975/2012.

Dosarul de înscriere se depune la serviciul personal al unității până la data de 13.05.2016. ora 14.

Concursul va consta în probă scrisă, probă practică și interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 20.05.2016 ora 1000 la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba practică și interviul vor avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului și informaţii suplimentare de pot obține la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

[pdf]https://spitalabrud.ro/wp-content/uploads/2016/05/concursmai.pdf[/pdf]