ANUNT ANGAJARE FOCHIST SI MUNCITOR BUCATARIE SPITALUL ORASENESC ABRUD

Spitalul Orasenesc Abrud,

cu sediul in Abrud, Str. Republicii , nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 15 decembrie 2016 ora 10:00 concurs/examen pentru ocuparea a unui post vacant in statul de funtii de fochist cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si a unui post vacant in statutul de functii , de muncitor II la compartimentul bucatarie  cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, conform. HG 497/2010.

Concursul va consta in proba scrisa, proba orala sau interviu.

Proba scrisa va area loc in data 15.12.2016 ora 10:00 la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba orala sau interviul vor area loc in maxim 2 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Inscrierea candidatilor se va face la secretariatul unitatii , loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul personal , pana la data de 09.12.2016 ora 14:00.

Metodologia privind procedura de desfasurare a concursului, tematica si bibliografia se pot obtine de pe site-ul institutiei www,spital abrud.ro sau de la sediul unitatii.

Informatii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 biroul resurse umane, sau pe site-ul institutiei www.spitalabrud.ro sau de la sediul unitatii .

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica, telefon: 0258/780614, int.34.
Toate delatiile referitoare la anunt se gasesc in fisierul de mai jos

Anunt/metodologie/fisa postului/tematica concursului de angajare fochist si muncitor II Abrud 2016