CONCURS/EXAMEN PENTRU ANGAJARE 1 POST ASISTENT MEDICAL SI 1 POST INGRIJITOR

 

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 1 februarie 2016 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții, de asistent medical generalist la camera de garda si a unui post vacant in statul de funcții de ingrijtoare de curatenie la compartimentul farmacie cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu HG nr. 497/2010 .

Dosarul de înscriere se depune la serviciul personal al unității până la data de 27.01.2017. ora 13.

Concursul va consta în probă scrisă, orala sau interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 01.02.2016 ora 1000 la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba practică și interviul vor avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului și informaţii suplimentare de pot obține la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Continutul integral al anuntului precum si bibliografia de concurs poate fi consultat mai jos

Anunt

Fisa post ingrijitor de curatenie

FISA POSTULUI asistent medical

[pdf]https://spitalabrud.ro/wp-content/uploads/2017/01/anunt-15-files-merged.pdf[/pdf]