CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA A 10 POSTURI VACANTE MEDICI SPECIALISTI

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 27 noiembrie 2017, ora 10:00 ,
concurs/examen, pentru ocuparea a 10 posturi vacante in statul de functii, de medici specialisti cu contract individual de munca pe
perioada nedeterminata, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

1 post medic specialist pediatrie
1 post medic specialist chirurgie generala
1 post medic specialist Anestezie Terapie Intensiva
1 post medic specialist radiologie imagistica medicala
1 post medic specialist medicina interna
1 post medic specialist dermatovenerologie
1 post de medic specialist obstetrica ginecologie
1 post de medic specialist neonatologie
1 post de medic specialist epidemiolog
1 post de medic specialist urgenta la camera de garda

Fiecare candidat va prezenta Ia inscriere atestatul de studii complementare.
Nu se pot ingradi participarea Ia concurs a candidatilor in functie de domiciliu, varsta, sex, religie sau de locul de munca.
Spitalul Orasenesc Abrud asigurind tuturor candidatilor admisi la concurs pentru posturile respective, aparatura medicala necesara
pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic.
Dosarul de inscriere a fiecarui candidat se va depune la secretariatul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in ziarul Viata Medicala, pe pagina de internet a institutiei — www.spitalabrud.ro si prin afisare la sediul acesteia, respectiv pana la data de 6.10.2017 ora 10:00. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupe expirarea celor 15 zile . Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinta / certificat de confirmare in gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute Ia art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), Ia art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. ( I ) lit. d) sau e) din legea nr. 95,/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 Ia ordin;

CONTINUTUL INTEGRAL AL ANUNTULUI POATE FI DESCARCAT DE MAI JOS

Anunt concurs medici septembrie 2017