CONCURS ASISTENTE MEDICALE

Nr. 3218/06.08.2018

ANUNŢ

 Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  10.09.2018 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea a 2  posturi vacante în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată conform HG  497/2010 in cadrul ambulator –  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   orală sau interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  10.09.2018  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  orală sau interviul  vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, până la data de 24.08.2018 ora 1000.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

MANAGER,

EC.ANCA IONELA NICOLETA

Metodologie

Tematica