ANUNT CONCURS MEDICI

Nr. 5117/21.12.2018

 

ANUNŢ

 

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud anunţă :

 

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 04 MARTIE 2019, ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a 3 posturi vacante în statul de funcții  de medici specialiști cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

  • 1 post medic specialist pediatrie
  • 1 post medic specialist chirurgie generală
  • 1 post de medic specialist obstetrica ginecologieAnunt concurs decembrie