Anunt concurs asistente medicale

ANUNŢ

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  16.09.2019 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea unui post temporar vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă determinată si un post vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată,  conform HG  286/2011  in cadrul   Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   practica si interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  16.09.2019  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  practica si interviu vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, astfel :

  • Pentru postul de asistenta medicala pe perioada determinata, până la data de 02. 09.2019,  ora 1000
  • Pentru postul de asistenta medicala pe perioada nedeterminata, până la data de 09.09.2019,  ora 1000

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

Metodologie concurs as.medicala

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE AS MED.