Anunt concurs proba scrisa as. medicale

Nr.  3903  /16.09.2019

ANUNT

In urma sustinerii probei scrise, notarii individuale a lucrarilor candidatelor  de catre membrii comisiei de concurs organizat in data de 16.09.2019,  a unui  post   vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată si a unui post temoporar vacant conform HG  286 / 2011 in cadrul  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud  în  data de16.09.2019  ora 1000 s-au obtinut urmatoarele  note:

 

Nr. crt. Numele si prenumele Puncte proba scrisa Rezultat
1 Cioara Alina Elena 30 RESPINS
2 Oaida Teodora Ioaneta 10 RESPINS
3 Vitca Olimpia Nicoleta 10 RESPINS
4 Blajan Mihaela Violeta 30 RESPINS
5 Onisie Raluca Ioana 40 RESPINS
6 Galateanu Carmen Corina 20 RESPINS

Rezultatele privind proba scrisa pot fi contestate in termen de cel mult 24 de ore de la afisarea prezentului anunt, la secretariatul Spitalului Orasenesc”Dr.Al.Borza” Abrud.

AFISAT AZI  16.09.2019                      ORA 13

COMISIA DE CONCURS:

Dr. LADAR MARIN – presedinte

Dr. Carpinean Ovidiu – membru

As medic. licentiata Furdui Gina  – membru

As. med. lic. David Marcela – observator sindicat SANITAS

Ref. Holder Iulia –secretar

 

anunt – proba scrisa