U.A.T. ORASUL ABRUD anunta demararea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propuse pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare incinte

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS ABRUD, in calitate de beneficiar, cu sediul in oras Abrud, str. Piata Eroilor, nr. 1, judetul Alba, Romania, deruleaza proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare incinte”, cod SMIS 123942, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional, in baza Contractului de finantare nr. 4809/07.10.2019 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar.

Intregul continut poate fi consultat in fisierul de mai jos

Anunt modernizare ambulatoriu