Anunt concurs angajare medic specialist chirurgie generala si obstetrica ginecologie

 

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 21 aprilie 2023, ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a 2 posturi vacante în statul de funcții , in conformitate cu prevederile Ordinul MS nr.166/2023, functii contractuale de executie, dupa cum urmează:

1 post de medic specialișt CHIRURGIE GENERALĂ la compartimentu chirurgie generală, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

1 post de medic specialist OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE la compartimentul obstetrică -ginecologie, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Conținutul complet al anunțului poate fi consultat aici:

Anunt concurs medic nedeterminata Martie 2023