ANUNT Privind selectia dosarelor de înscriere pentru ocuparea unui post vacant in statul de funcții de medic specialist in specialitatea ortopedie-traumatologie

NR 1533/28.03.2024

ANUNT

Privind selectia dosarelor de înscriere pentru ocuparea unui post vacant in statul de funcții de medic specialist in specialitatea ortopedie-traumatologie cu contract individual de muncă pe porioada nedeterminată din cadrul Spitalului Orasenesc „Dr. Alexandru Borza Abrud” in conformitate cu Ordin MS or 166-2023

In data de 28.03.2024, comisia de selectie a dosarelor constituita, sa intrunit pentru a verifica documentele aflate la dosarele depuse. La selectie s-a inscris un candidat.

In urma verificarii dosarului, membrii comisiei au strabilit urmatoarele:

Numele candidatului,prenumele G.A.

Nr. Inreg al dosarului 1293/15.03.2024

Rezultat verificare ADMIS

Anunt selectie dosare medic 28.03.2024