TARIFE RADIOLOGIE

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif spital (lei)
 I. Radiologie – Imagistică medicală
    A. Investigaţii convenţionale
       1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1 Examen radiologic cranian standard*1) 18
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
4 Radiografie de membre*1):
     a) Braţ 35
     b) Cot 35
     c) Antebraţ 35
     d) Pumn 35
     e) Mână 35
     f) Şold 35
     g) Coapsă 35
     h) Genunchi 35
     i) Gambă 35
     j) Gleznă 35
     k) Picior 35
     l) Calcaneu 35
5 Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
6 Examen radiologic centură scapulară*1) 23
7 Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 45
8 Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
9 Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 32
10 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 32
11 Mamografie în două planuri*1) 35
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
       2. Investigaţii neiradiante
12 Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) 60
13 Ecografie glanda tiroida 50
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.