CONDITII DE EXTERNARE

INFORMATII PRIVIND CONDITIILE DE EXTERNAREA PACIENTILOR

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicatăpacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu 48 ore înaintea zilei externării. Pacientul va prezenta obligatoriu la externare cardul de sanatate si cartea de identitate.

PROGRAMARE PENTRU EXTERNARE

Programarea și comunicarea externării se va realiza cu cel puţin 24 ore înainte de externare.

In cazul pacientilor care necesită însoțire, aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte de externare.

Externarea pacientului din spitalizare continuă

Externarea pacientului se face în următoarele condiții:

 • La terminarea tratamentului  sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică;
 • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de externare la cerere;
 • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • La decesul pacientului, conform procedurii interne;
 • La părăsirea spitalului fără aziv medical(fuga din spital);
 • LA EXTERNARE PACIENTUL PRIMESTE URMATOARELE DOCUMENTE
 • biletul de externare/scrisoarea medicala in cel putin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie și/sau medicul curant specialist din ambulatoriu pentru inregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuității îngrijirilor, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale;
 • copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizarii;
 • copia rezultatului anatomo-patologic( daca nu este inscris in biletul de iesire/scrisoarea medicala) pentru pacientii carora li s-a prelevat tesut in scop bioptic. Daca rezultatul anatomopatologic nu este inca disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va putea fi ridicat;
 • certificatul medical, daca acesta a fost solicitat pentru a fi predat la angajator( conform procedurii specifice de completare si eliberare), precum si specificatiile necesare in vederea prelungirii acestuia;
 • reţetă medicală gratuita, compensată sau simplă după caz;
 • bilet de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

URMĂRIREA PENTRU O PERIOADĂ DE TIMP, ÎN CONDIŢII AMBULATORII, A PACIENŢILOR EXTERNAŢI

 • pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
 • se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • se elibereazascrisoareamedicalăcătremedicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.