SERVICII MEDICALE OFERITE

Servicii medicale de baza 

A. Servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internare in regim de spitalizare

continua , in conditiile prevazute la Capitolul II litera F , pct. 3 din anexa 1 la H.G. nr. 400/2014

Capitolul II litera F , pct. 3 din anexa 1 la H.G. nr. 400/2014

Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) naştere; b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare; d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelorspital; e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi

Spitalizarea continua are o durata de peste 12 ore

B. Servicii medicale spitalicesti care nu necesita internare continua , acordate in regim de spitalizare de si in conditiile prevazute la Capitoul II litera F , pct. 8 din anexa 1 la HG nr. 400/2014. Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore /vizita (zi)

Capitoul II litera F , pct. 8 din anexa 1 la HG nr. 400/2014

Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme; b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Continutul complet  al hotararii poate fi consultat in link-ul de mai jos

Hotarare nr. 400