PROIECTE POIM

PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE AFLATE IN DERULARE LA SPITALUL ORASENESC

DR.ALEXANDRU BORZA ABRUD
1.TITLUL PROIECTULUI:”REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE
AMBULATORIU CU INGLOBARE CLADIRE C8(PROPUSA PENTRU SCHIMB DE
DESTINATIE DIN MAGAZIE IN AMBULATORIU) SI AMENAJARE INCINTA”
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, CRESTEREA ACCESIBILITATII
SERVICILOR DE SANATATE, COMUNITARE SI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR,
IN SPECIAL PENTRU ZONELE SARACE SI IZOLATE
AXA PRIORITARA 8-DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE SI SOCIALE
VALOARE PROIECT:10.699.922,06LEI –VALOARE TOTALA ELIGIBILA DIN
CARE 98% ESTE VALOAREA ELIGIBILA NERAMBURSABILA , RESTUL2%
ESTE CVONTRIBUTIA UAT
2.TITLUL PROIECTULUI: „CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE LA
CRIZA DE SANATATE PUBLICA CAUZATA DE RASPANDIREA VIRUSULUI SARS-
Cov-2”
PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-
2020,POIM/819/9/1
AXA PRIORITARA 9-CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI
SANITARE COVID-19
ULTERIOR S-A TRANSFORMAT IN AXA PRIORITARA 10
VALOARE PROIECT-VALOARE TOTALA ELIGIBILA :8.697.640,77 LEI
,CONTRIBUTIE UAT 0
OBIECTIV: ACHIZITIE APARATURA MEDICALE SI MATERIALE DE
PROTECTIE
3.TITLUL PROIECTULUI: CRESTEREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI
SANITARE COVID-19-CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR IN STRUCTURI
SPITALICESTI PUBLICE CARE UTILIZEAZA FLUIDE MEDICALE, ACTIUNI DE TIP
A SI ACTIUNI DE TIP B
ACTIUNI DE TIP A: ACHIZITII SI MONTAJ SISTEME DE DETECTARE,
SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDII CU ACOPERIRE TOTALA SI DETECYARE
,SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME
ADMISE DE OXIGEN, IN ATMOSFERA, INCLUSIV REALIZAREA
SCHEMEI/PROIECTULUI DE EXECUTIE SI MONTAJ

ACTIUNI DE TIP B: ACHIZITII,MONTAJ, LUCRARI DE INTERVENTIE LA
INFRASTRUCYTURA ELECTRICA, DE VENTILARE SI TRATARE A AERULUI,
PRECUM SI LA INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE
PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTUCTURA MARE 2014-2020, POIM/935/9/1
AXA PRIORITARA 9-PROTEJAREA SANATATII POPULATIEI IN CONTEXTUL
PANDEMIEI CAUZATE DE COVID-19
VALOARE PROIECT:-ACTIVITATI DE TIP A: 150.000 EURO
-ACTIVITATI DE TIP B: 2.000.000 EURO
VALOARE TOTALA ELIGIBILA : 10.115.073,77 LEI ; CONTRIBUTIE UAT 0