Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

  • Programare
  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate

 

Accesarea serviciilor la cerere

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

  • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
  • Actul de Identitate