LEGEA 544/2001

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde urmatoarele informatii de interes public din oficiu:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatoricaatributiile departamentelorprogramul de audienteprogramul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) audiente

f) sursele financiarebugetul si bilantul contabil;
g) programele si strategiile proprii;

h) lista cuprinzand documentele de interes public;

I) lista informatiilor cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate;

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Buletinul informativ publicat pe acest site este actualizat in mod constant cu ultimele informatii disponibile.