REGLEMENTARE ACCES MASS-MEDIA

Reglementarea accesului mass-media în spital

 

Accesul reprezentantilor mass-media in unitate, in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmarii se face numai in baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectand dreptul la intimitate al pacientilor. In situatia in care managerul unitatii nu este prezent in unitate, accesul reprezentantilor mass-media este permis numai cu aprobarea inlocuitorului managerului si cu instiintarea purtatorului de cuvant.

Accesul reprezentantilor mass-media in spital este permisa pe baza acreditariia cestora (aprobarii date de manager). Pentru obtinerea acreditarii, institutiile de presa vor face demersuri scrise (cerere), specificand numele persoanelor ce fac parte din echipa de presa (reporter, cameraman, etc), datele de identificare si numarul de telefon al acestora.

Acreditarea de presa se acordafaradiscriminare, in termen de celmult 5 zile de la inregistrare.Acreditareapoate fi refuzatasauretrasapentrufapte care impiedicadesfasurareanormalaaactivitatiiunitatiisi care nu privescopiniileexprimate in presa de respectivulreprezentant mass-media, in cazul in care se constataabateri grave saurepetate de la normeledeonotologieiprofesionalesaupentrufapteprin care a fostincalcataprezentaprocedura. In acestcaz, va fi informatainstitutia mass-media pentruobtinereaacreditariipentru un alt reprezentant.

Petoataduratadeplasarii in incintaunitatii, reprezentantii mass-media vor fi insotitidepurtatorul de cuvant al unitatiisau cu persoanadesemnata de conducereaunitatii.

Dupainstiintareaprealabila a manageruluiunitatiisi cu acordulacestuia, purtatorul de cuvantindeplinesteurmatoareleatributii:

-Furnizeazareprezentantilor mass-media prompt sicompletoriceinformatie de interes public, care privesteactivitateainstitutiei;

-Informeaza in timputilsiasiguraaccesulreprezentantilor mass-media la activitatilesiactiunile de interes public, organizate de unitate;

-Asigura periodic sau de fiecare data candactivitateainstitutieiprezintauninteres public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri, briefinguri.

Toateinformatiilesolicitatevor fi date sub rezervarespectariiLegii 46/2003 privinddrepturilepacientilor;declarariilevor fi date in acelasitimppentrutotireprezentantii mass-media.

unitatii.

Cadrulegislativ:

Legea nr. 95/2006 privindreforma in domeniulsanatatii;

Legea nr. 544/2001 privindliberulacces la informatiile de interes public;

Legea nr. 46/2003 a drepturilorpacientului;

Ordin MS nr. 914/2006 pentruaprobareanormelorprivindconditiilepe care trebuiesa le indeplineasca un spital in vedereaobtineriiautorizatieisanitare de functionare.